Chính Sách Cookie

Cập nhật ngày 14 tháng 11  năm 2021.

Chính Sách Cookie này giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie và các phương pháp theo dõi tương tự (chẳng hạn như pixel, SDK, javascript, số nhận dạng thiết bị, v.v. mà chúng tôi gọi là “trình theo dõi”) khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. “Trang điện tử của chúng tôi” có nghĩa là các trang điện tử, thư điện tử, ứng dụng và các dịch vụ khác của chúng tôi liên kết với Chính Sách Cookie này.

Chính sách này giải thích các phương pháp theo dõi khác nhau là gì và tại sao chúng được sử dụng. Nó cũng giải thích các quyền của bạn để kiểm soát việc sử dụng chúng.

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Cookie này bất cứ lúc nào. Kiểm tra ngày “sửa đổi lần cuối” ở đầu trang này để xem Chính Sách Cookie này được sửa đổi lần cuối khi nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính Sách Cookie đã sửa đổi trên hoặc thông qua trang điện tử của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hòm thư [email protected]/.

1. Công cụ theo dõi?

Chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp theo dõi; sáu trong số các loại chính được giải thích dưới đây. Danh sách này nhằm bao gồm tất cả các danh mục chúng tôi sử dụng, mặc dù các danh mục có thể khác nhau tùy thuộc vào việc sử dụng trang điện tử của chúng tôi.

a. Cookie

Cookie là một chuỗi văn bản nhỏ mà một trang điện tử (hoặc dịch vụ trực tuyến) lưu trữ trên trình duyệt của người dùng. Nó lưu dữ liệu trên trình duyệt của bạn về việc bạn truy cập trang điện tử của chúng tôi hoặc các trang điện tử khác. Nó thường bao gồm một mã định danh duy nhất (ví dụ: cookie #123).

“Cookie của bên thứ nhất” là các cookie được chúng tôi (hoặc nhân danh chúng tôi) đặt trên trang điện tử của chúng tôi. “Cookie của bên thứ ba” là các cookie được đặt bởi các công ty khác có chức năng được nhúng vào trang điện tử của chúng tôi (ví dụ: google.com).

“Phiên cookie” là cookie tạm thời được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang điện tử của chúng tôi. Chúng hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình. “Cookie liên tục” được lưu trữ trên trình duyệt của bạn trong một khoảng thời gian sau khi bạn rời khỏi trang điện tử của chúng tôi. “Cookie liên tục” sẽ hết hạn vào ngày hết hạn được chỉ định hoặc khi chúng bị xóa thủ công.

Bạn có thể chọn có chấp nhận cookie hay không bằng cách chỉnh sửa cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu cookie bị từ chối, trải nghiệm của bạn trên trang điện tử của chúng tôi có thể kém hơn và một số tính năng có thể không hoạt động như mong muốn.

b. Pixels

Pixel (còn được gọi là “đèn hiệu trang điện tử”, “GIF” hoặc “bug”) là hình ảnh trong suốt một pixel nằm trên các trang điện tử hoặc thư. Họ theo dõi xem bạn đã mở các trang điện tử hoặc tin nhắn này chưa. Khi được kích hoạt, một pixel sẽ ghi lại lượt truy cập vào trang hoặc tin nhắn hiện tại và có thể đọc hoặc đặt cookie.

Các pixel thường dựa vào cookie để hoạt động nên việc tắt cookie có thể làm giảm hiệu quả của chúng. Nhưng ngay cả khi bạn tắt cookie, pixel vẫn có thể phát hiện lượt truy cập trang điện tử.

c. JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình. Nó có thể được sử dụng để viết các trình theo dõi, khi được nhúng vào một trang, cho phép chúng tôi đo lường cách bạn tương tác với trang điên jtử của chúng tôi và các trang điện tử khác.

d. Bộ phát triển phần mềm (hoặc SDK)

SDK là các đoạn mã được cung cấp bởi các nhà cung cấp kỹ thuật số của chúng tôi (ví dụ: đại lý quảng cáo bên thứ ba, mạng quảng cáo và nhà cung cấp phân tích) trong các ứng dụng di động mà chúng tôi vận hành để thu thập và phân tích dữ liệu thiết bị và người dùng nhất định.

e. Mã định danh thiết bị

Mã định danh thiết bị là mã định danh người dùng có thể đặt lại bao gồm các số và chữ cái. Chúng là duy nhất cho một thiết bị cụ thể. Chúng được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị. Việc sử dụng số nhận dạng thiết bị của chúng tôi bị giới hạn đối với ID quảng cáo Android của Google (AAID). Chúng được sử dụng để nhận ra bạn và/hoặc (các) thiết bị của bạn khi bật, tắt và trên các ứng dụng và thiết bị khác nhau nhằm mục đích tiếp thị và quảng cáo.

f. Đồng bộ hoá ID

Để quyết định loại quảng cáo nào bạn có thể quan tâm, các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị và kỹ thuật số của chúng tôi đôi khi liên kết dữ liệu – được suy ra từ việc bạn duyệt các trang điện tử khác hoặc được thu thập từ các trang điện tử khác. các nguồn khác – sử dụng phương pháp được gọi là “đồng bộ hóa ID” hoặc “đồng bộ hóa cookie”. Để làm điều này, họ khớp ID theo dõi mà họ đã chỉ định cho bạn với một hoặc nhiều ID theo dõi được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của công ty khác và cũng có khả năng được liên kết với bạn. Bất kỳ trình theo dõi được liên kết nào cũng có thể có một số sở thích nhất định và thông tin nhân khẩu học khác được gán cho nó. Thông tin đó sau đó được sử dụng để xác định quảng cáo nào sẽ hiển thị cho bạn.

2. Chúng tôi sử dụng công cụ theo dõi nào?

Dưới đây là danh sách các loại trình theo dõi xuất hiện trên trang điện tử của chúng tôi.

 • Theo dõi cần thiết

Trình theo dõi cần thiết được yêu cầu để trang điện tử của chúng tôi hoạt động. Chúng cho phép bạn điều hướng trang điện tử của chúng tôi và sử dụng các dịch vụ và tính năng của nó (ví dụ: cookie giúp bạn luôn đăng nhập). Nếu không có các trình theo dõi cần thiết, trang điện tử của chúng tôi sẽ không chạy trơn tru; Trên thực tế, trang điện tử của chúng tôi (hoặc một số dịch vụ hoặc tính năng nhất định) thậm chí có thể không có sẵn cho bạn chỉ vì những hạn chế kỹ thuật.

 • Theo dõi sở thích

Trình theo dõi tùy chọn cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin về các lựa chọn, cài đặt và sở thích của bạn. Chúng cũng giúp chúng tôi nhận ra bạn khi bạn quay lại trang điện tử của chúng tôi, ghi nhớ cài đặt ngôn ngữ của bạn (trong số những cài đặt khác) và tùy chỉnh trang điện tử của chúng tôi cho phù hợp. Chúng không cần thiết cho hoạt động của trang điện tử của chúng tôi.

 • Trình theo dõi phân tích

Trình theo dõi Analytics thu thập hoặc sử dụng thông tin về việc sử dụng trang điện tử của bạn, giúp chúng tôi cải thiện trang điện tử của mình. Trong số các mục đích sử dụng của trình theo dõi phân tích là cho chúng tôi biết trang nào được truy cập thường xuyên nhất, giúp chúng tôi ghi lại những khó khăn mà bạn gặp phải với trang điện tử của chúng tôi, theo dõi đăng ký mua hàng và các hành vi dẫn đến mua hàng theo đăng ký cũng như đo lường hiệu suất quảng cáo.

Những trình theo dõi này bổ sung cho các lượt truy cập của độc giả để cho chúng tôi thấy các mẫu đối tượng lớn hơn của chúng tôi. Chúng tôi xem xét các mẫu lớn hơn này để phân tích lưu lượng truy cập trang điện tử.

 • Theo dõi tiếp thị

Những công cụ theo dõi này giúp chúng tôi xác định quảng cáo nào sẽ hiển thị cho bạn – cả trên trang điện tử của chúng tôi và trên các trang điện tử khác. Để làm điều này, những trình theo dõi này sử dụng thông tin về hành vi của bạn trên các trang điện tử khác nhau để nhắm mục tiêu quảng cáo của chúng tôi.

Những trình theo dõi này cho phép chúng tôi giới hạn số lần bạn xem quảng cáo của chúng tôi trên thiết bị của mình. Chúng giúp chúng tôi cá nhân hóa các quảng cáo mà chúng tôi hiển thị cho bạn. Chúng cũng cho phép chúng tôi đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của mình (ví dụ: nếu bạn đăng ký sau khi xem quảng cáo của chúng tôi).

 • Trình theo dõi quảng cáo

Trình theo dõi quảng cáo giúp chúng tôi xác định quảng cáo nào từ bên thứ ba được chọn cho bạn. Một số trình theo dõi này thu thập hoặc sử dụng thông tin về hành vi của bạn trên các trang web khác nhau để hỗ trợ việc nhắm mục tiêu này. Những trình theo dõi này đôi khi giới hạn số lần bạn xem quảng cáo, làm cho quảng cáo phù hợp hơn với bạn hoặc đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

Trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), quảng cáo không được các bên thứ ba cá nhân hóa hoặc nhắm mục tiêu thông qua dữ liệu cá nhân được cung cấp cho họ. Thay vào đó, các quảng cáo bạn nhìn thấy không được cá nhân hóa hoặc được cá nhân hóa chỉ sử dụng thông tin chúng tôi có về bạn và không được chia sẻ với bên thứ ba.

Chúng tôi làm việc với các nhà quảng cáo, đại lý quảng cáo và các nhà cung cấp khác để phân phát những quảng cáo này. Quảng cáo được phân phối có thể bao gồm các trình theo dõi bổ sung.

3. Cách quản lý trình theo dõi?

Khi bạn truy cập trang điện tử của chúng tôi lần đầu tiên, bạn có thể nhận được thông báo rằng có trình theo dõi. Bằng cách nhấp hoặc nhấn vào “chấp nhận”, bạn đồng ý với việc sử dụng các trình theo dõi này như được mô tả tại đây.

Bạn có thể quản lý cài đặt trình theo dõi của mình bằng cách chọn không tham gia (hoặc tất cả) trình theo dõi.

Ngoài các tùy chọn ở trên, bạn có thể từ chối hoặc chấp nhận trình theo dõi từ trang điện tử của chúng tôi (hoặc bất kỳ trang điện tử nào khác) trong cài đặt trình duyệt của mình. Nếu bạn chọn không tham gia trình theo dõi, bạn không thể đăng nhập hoặc sử dụng các tính năng phụ thuộc vào trình theo dõi khác trên trang điện tử của chúng tôi.

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie, nhưng đây thường là thứ bạn có thể điều chỉnh. Thông tin cho mỗi trình duyệt có thể được tìm thấy trong các liên kết dưới đây:

 • Desktop Safari và Safari Mobile (iPhone và iPad): Lưu ý rằng, theo mặc định, Safari được thiết kế để bảo vệ bạn khỏi bị theo dõi từ trang này sang trang khác trừ khi bạn tắt Ngăn chặn theo dõi thông minh (ITP)
 • Firefox: Theo mặc định, Firefox bảo vệ bạn khỏi bị theo dõi trên nhiều trang miễn là bạn chưa tắt Trình chống theo dõi nâng cao (ETP). Do đó, không cần quản lý cookie để bảo vệ quyền riêng tư của bạn
 • Trình duyệt Chrome: Kích hoạt tính năng ngăn chặn theo dõi với Chrome sẽ bảo vệ bạn khỏi bị theo dõi giữa các trang điện tử, do đó bạn không cần phải quản lý cookie để bảo vệ quyền riêng tư của mình
 • Microsoft Edge: Kích hoạt ngăn chặn theo dõi với Edge bảo vệ bạn khỏi bị theo dõi giữa các trang web, do đó bạn không cần phải quản lý cookie để bảo vệ quyền riêng tư của mình
 • Trình duyệt internet của Samsung: Lưu ý rằng trình duyệt Internet của Samsung bao gồm tính năng bảo vệ “Đồng hồ thông minh” hoạt động để giúp bảo vệ bạn khỏi bị theo dõi trên các trang điện tử
 • Brave: Brave có một số cơ chế giúp bạn không bị theo dõi trực tuyến, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của mình nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn các quyết định của mình.
 1. Để từ chối thu thập dữ liệu Google Analytics, hãy làm theo hướng dẫn của Google
 2. Để đặt lại số nhận dạng thiết bị của bạn, hãy làm theo hướng dẫn của Google và hướng dẫn của Apple.

Các nhà quảng cáo bên thứ ba, đại lý quảng cáo và các nhà cung cấp khác mà chúng tôi hợp tác có thể là thành viên của Sáng kiến Quảng cáo Mạng, Chương trình Tự điều chỉnh của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số về Quảng cáo Hành vi Trực tuyến và/hoặc Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số Châu Âu. Để từ chối quảng cáo dựa trên sở thích từ các công ty tham gia, vui lòng truy cập AboutAds.info hoặc Liên minh quảng cáo kỹ thuật số châu Âu dành cho máy tính xách tay và NAI Mobile Choices hoặc AppChoices dành cho thiết bị di động. Lưu ý rằng việc chọn không tham gia qua các kênh này không có nghĩa là bạn sẽ không còn thấy quảng cáo nữa và chỉ dành riêng cho thiết bị và trình duyệt bạn đang sử dụng. Bạn vẫn sẽ nhận được các loại quảng cáo khác từ các công ty này và bất kỳ loại quảng cáo nào khác từ các công ty không tham gia. Các trang điện tử bạn truy cập vẫn có thể thu thập thông tin của bạn cho các mục đích khác.

Scroll to Top