Chính Sách Hoàn Tiền

Cập nhật ngày 14 tháng 11  năm 2021.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc liệu một sản phẩm có phù hợp với bạn hay không, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] trước khi mua hàng.

Vì www.coifactory.com cung cấp hàng hóa vô hình không thể phục hồi, chúng tôi KHÔNG hoàn lại tiền sau khi đơn hàng được hoàn thành và nhiệm vụ đã được kích hoạt. Là một khách hàng, bạn có trách nhiệm hiểu điều này khi mua bất kỳ mặt hàng nào tại trang web của chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng hoàn cảnh đặc biệt có thể xảy ra liên quan đến đặc tính của sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

Do đó, chúng tôi tôn trọng các yêu cầu hoàn tiền vì những lý do sau:

  • Hài lòng: Nếu bạn có bằng chứng rõ ràng về việc chúng tôi cung cấp dịch vụ không đúng như mô tả trên trang web hoặc không được thỏa thuận thông qua các kênh chính thức được liệt kê trên trang web, chúng tôi sẽ hoàn tiền 111%.
  • Giao hàng trễ: Ngoại trừ những dịch vụ được ghi chú rõ ràng về thời gian giao hàng, các dịch vụ khác sẽ được giao hàng trong vòng 24 giờ. Quá thời gian giao hàng, chúng tôi sẽ hoàn tiền 111%.
  • Khiếu nại: Bất kỳ khiếu nại nào của bạn phải được gửi cho chúng tôi trong vòng 3 ngày kể từ thư điện tử báo cáo hoặc hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi, nếu không chính sách hoàn trả sẽ không còn hiệu lực.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản thanh toán nào đã được xác nhận và không chịu trách nhiệm về những sai sót của khách hàng trong quá trình đặt chỗ.

Scroll to Top