Miễn Trừ Trách Nhiệm

Cập nhật ngày 14 tháng 11  năm 2021.

Thông tin được đăng trên trang điện tử này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung về các vấn đề được quan tâm. Việc áp dụng và hiệu lực của các quy định pháp luật có thể khác nhau rất nhiều trong các trường hợp cụ thể liên quan. Do tính chất thay đổi của luật pháp, quy tắc, quy định và rủi ro tiềm ẩn của giao tiếp điện tử, thông tin được đăng trên trang điện tử này có thể bị trì hoãn, bỏ sót hoặc không chính xác. Theo đó, vui lòng hiểu rằng các tác giả và người xuất bản thông tin trên trang web này không nhằm cung cấp lời khuyên, bằng chứng khoa học hoặc các dịch vụ liên quan đến xác suất thống kê, hoặc các dịch vụ và tư vấn – nghiệp vụ chuyên ngành khác. Do đó, bạn không nên sử dụng thông tin này để thay thế cho lời khuyên hoặc tư vấn chuyên nghiệp. Trước khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào, bạn nên tham khảo CỞI FACTORY.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang điện tử này được lấy từ các nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, Cởi Factory không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiếu sót, không chính xác hoặc hậu quả nào của việc sử dụng thông tin này. Tất cả thông tin được đăng trên trang điện tử này được giữ “nguyên trạng” hoặc được hiển thị trực quan; do đó, chúng tôi không bảo đảm về tính đầy đủ, chính xác và cập nhật hoặc hậu quả của việc sử dụng thông tin này và không đưa ra bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở Giới hạn: bảo đảm về khả năng áp dụng, khả năng bán được và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trong mọi trường hợp, CCởi Factory cũng như bất kỳ đối tác hoặc pháp nhân hoặc thành viên, đại lý hoặc thành viên nào của Cởi Factory sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào về bất kỳ quyết định hoặc hành động nào. được thực hiện dựa trên thông tin trên trang điện tử này hoặc bất kỳ thiệt hại do hậu quả, cụ thể hoặc tương tự nào ngay cả khi Cởi Factory đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Đối với các vấn đề nhạy cảm như chính trị, thể chế, an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia, chúng tôi cung cấp dữ liệu được thu thập độc lập hoặc nguồn thông tin rõ ràng để tham khảo. Các bài viết của chúng tôi hoàn toàn mang tính chất học thuật, dựa trên quá trình nghiên cứu lịch sử của các nhà khoa học và học giả trên toàn thế giới. Những vấn đề nêu ra sẽ không phù hợp và không bao giờ là khuôn mẫu cho chính trị, lịch sử, xã hội nước sở tại. Những ví dụ thực tế, nếu có, được lấy từ bối cảnh chính trị – xã hội tiêu biểu qua các thời kỳ của mỗi quốc gia mà chúng tôi sẽ nêu bật và nêu bật. Xin quý độc giả đừng hiểu lầm, lạm bàn và bàn tán về những vấn đề không liên quan và nằm ngoài phạm vi nội dung của bài viết. Đồng thời, bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị trích dẫn các nguồn nghiên cứu, phản biện liên quan đến các vấn đề ở bất kỳ quốc gia nào và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu hiểu sai, xuyên tạc. mục đích của người đọc. Điều này có nghĩa là, trong khi chúng tôi đang phục vụ đối tượng đa quốc gia, chúng tôi cũng sẽ cam kết tuân thủ luật pháp của nước sở tại và luôn ủng hộ chính sách của quốc gia đó. . Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan chính phủ một cách thiện chí nếu có bất kỳ yêu cầu nào. Xin độc giả lưu ý.

Một số liên kết trên trang web này liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba điều hành, không thuộc quyền kiểm soát của Cởi Factory. Cởi Factory không tuyên bố về tính chính xác hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của thông tin được đăng trên các trang điện tử đó.

Scroll to Top