Phát Triển Kênh Facebook Fanpage

Cơ bản

Bắt đầu với

2.7 triệu VND
 • Tư vấn & thương hiệu hóa.
 • Đăng 10 nội dung.
 • Tương tác ổn định.
 • Có khách từ tuần thứ 05.

TIÊU CHUẨN

Bắt đầu với

3.5 triệu VND
 • Tư vấn & thương hiệu hóa.
 • Đăng 15 nội dung.
 • Tương tác ổn định.
 • Có khách từ tuần thứ 04.

CHUYÊN NGHIỆP

Bắt đầu với

4.3 triệu VND
 • Tư vấn & thương hiệu hóa.
 • Đăng 20 nội dung.
 • Tương tác vượt trội.
 • Có khách từ tuần thứ 02.
 • Chụp hình sản phẩm.
 • Thiết kế miễn phí ấn phẩm.

CAO CẤP

Bắt đầu với

5.7 triệu VND
 • Tư vấn & thương hiệu hóa.
 • Đăng 25 nội dung.
 • Tương tác vượt trội.
 • Có khách từ tuần thứ 02.
 • Chụp hình sản phẩm.
 • Thiết kế miễn phí ấn phẩm.
 • Quảng cáo trên mạng lưới Cởi.
 • Giảm 50% gói Website.

Phát Triển Kênh TikTok

Cơ bản

Bắt đầu với

3.7 triệu VND
 • Xây dựng chủ đề.
 • Đăng 5 video.
 • Tương tác ổn định.
 • Chủ đề cơ bản.

TIÊU CHUẨN

Bắt đầu với

4.5 triệu VND
 • Xây dựng chủ đề.
 • Đăng 10 video.
 • Tương tác ổn định.
 • Chủ đề thương hiệu.

CHUYÊN NGHIỆP

Bắt đầu với

5.3 triệu VND
 • Xây dựng chủ đề.
 • Đăng 15 video.
 • Tương tác vượt trội.
 • Chủ đề nâng cao.
 • Quay chụp tư liệu.
 • Thiết kế miễn phí ấn phẩm.

CAO CẤP

Bắt đầu với

6.7 triệu VND
 • Xây dựng chủ đề.
 • Đăng 20 video.
 • Tương tác vượt trội.
 • Chủ đề nâng cao
 • Quay chụp tư liệu.
 • Thiết kế miễn phí ấn phẩm.
 • Quảng cáo trên mạng lưới Cởi.
 • Giảm 50% gói Website.
Scroll to Top