Chính sách bảo vệ khách hàng

QUY ĐỊNH THANH TOÁN VÀ HOÀN TIỀN

Các điều khoản dưới đây thay thế các thỏa thuận hợp đồng. Có giá trị pháp lý khi có tranh chấp. Quý khách vui lòng đọc kỹ, khi thanh toán cho chúng tôi có nghĩa là khách hàng đồng ý với các điều khoản dưới đây.

Hoàn tiền

Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền theo phương thức bạn yêu cầu. Thời gian hoàn tiền vào tài khoản tùy thuộc vào chính sách của dịch vụ trung gian thanh toán và ngân hàng, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách cho đến khi nhận được tiền.

Điều khoản dịch vụ

Vui lòng đọc kỹ trước khi thanh toán.

Quy chế hoạt động

Vui lòng đọc kỹ trước khi thanh toán.

Scroll to Top