Thiết Kế Website

Hoàn hảo cho những doanh nghiệp đã có nhóm phát triển hoặc muốn có một thiết kế trực quan tuyệt đẹp cho trang web của mình.

.pdf

Bắt đầu với

70k VND
 • /trang
 • 2 ngày/trang

.psd

Bắt đầu với

100k VND
 • /trang
 • 3 ngày/trang

Figma

Bắt đầu với

200k VND
 • /trang
 • 3 ngày/trang

Tùy chọn

Bắt đầu với

? Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Sử dụng các công cụ thiết kế để tạo ra giao diện trực quan hấp dẫn và thân thiện với người dùng.
 • Thiết kế các trang chính, bao gồm trang chủ, trang sản phẩm/dịch vụ và trang liên hệ.
 • Đảm bảo thiết kế đáp ứng và tối ưu hóa cho các thiết bị khác nhau.
 • Tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm người dùng tích cực và trực quan.
 • Lập trình và mã hóa.
 • Triển khai và phát triển kỹ thuật.

Lập Trình Website

Hoàn hảo nếu bạn chưa có đội nhóm phát triển website.

WordPress

Bắt đầu với

6M VND
 • Tặng 1 năm tên miền và VPS
 • Bảo hành 3 năm
 • Phí gia hạn bảo hành 15%

Python

Bắt đầu với

11M VND
 • Tặng 1 năm tên miền và VPS
 • Bảo hành 1 năm
 • Phí gia hạn bảo hành 20%

.js

Bắt đầu với

20M VND
 • Tặng 1 năm tên miền và VPS
 • Bảo hành 1 năm
 • Phí gia hạn bảo hành 20%

Tuỳ chọn

Bắt đầu với

10M VND
 • Tặng 1 năm tên miền và VPS
 • Bảo hành từ 1 năm
 • Phí gia hạn bảo hành từ 10%
 • Sử dụng các công cụ thiết kế để tạo ra giao diện trực quan hấp dẫn và thân thiện với người dùng.
 • Thiết kế các trang chính, bao gồm trang chủ, trang sản phẩm/dịch vụ và trang liên hệ.
 • Đảm bảo thiết kế đáp ứng và tối ưu hóa cho các thiết bị khác nhau.
 • Tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm người dùng tích cực và trực quan.
 • Phát triển toàn diện để đưa thiết kế vào website.
 • Triển khai các yếu tố và chức năng tương tác.
 • Kiểm tra để đảm bảo trang web hoạt động trơn tru trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau.
 • Chức năng thương mại điện tử.
 • Tích hợp cơ sở dữ liệu.
 • Tích hợp hệ thống quản lý nội dung (CMS).
6382ae5a8400c97d02030b80d28232b3
Scroll to Top