10+

LĨNH VỰC

10M

TƯƠNG TÁC

20+

THƯƠNG HIỆU

100K

TRUY CẬP

12f3043dfc851c150df59c8ed3397eec

qUẢNG CÁO QUA DỮ LIỆU

KỂ CHUYỆN QUA DỮ LIỆU

Kể câu chuyện thương hiệu của bạn thông qua dữ liệu thu hút.

Chúng tôi mang đến cho thính giả những con số, dữ liệu hấp dẫn, thức thời nhất. Chúng tôi tóm tắt những báo cáo thành những con số dễ hình dung và dễ tiếp cận nhất.

Nút Số 4 sẽ sáng tạo dùng những dữ liệu liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của thương hiệu, sau đó sáng tạo nội dung và chèn thương hiệu vào con số một cách mềm mại nhất.

Bạn hãy chọn gói dịch vụ bên dưới và liên hệ với Cởi Factory để được hoàn tất quá trình hợp tác.

Nút Số 4 Fanpage

Chỉ từ 70k VND

Cơ bản

Bắt đầu với

70k VND
 • 01 nội dung sáng tạo.
 • Thiết kế cơ bản.
 • Con số cơ bản.
 • Nội dung mô tả cơ bản.

Nâng cao

Bắt đầu với

99k VND
 • 01 nội dung sáng tạo.
 • Thiết kế cao cấp.
 • Con số ấn tượng.
 • Nội dung mô tả cơ bản.

Chuyên nghiệp

Bắt đầu với

165k VND
 • 01 nội dung sáng tạo.
 • Thiết kế theo yêu cầu.
 • Con số ấn tượng.
 • Nội dung mô tả ấn tượng.
 • Đăng lại sau 01 tuần.
 • Lượt tiếp cận vượt trội.

Cao cấp

Bắt đầu với

199k VND
 • 01 nội dung sáng tạo.
 • Thiết kế theo yêu cầu.
 • Con số ấn tượng.
 • Nội dung mô tả ấn tượng.
 • Đăng lại sau 01 tuần.
 • Lượt tiếp cận vượt trội.
 • Ghim bài 01 tuần.
Scroll to Top